ФРЕЗА “ФУ-251”, ЦИФРОВА

с цифрова индикация “XYZ”

напълно оборудвана

комплект

много запазена

Цена

7,100 лв. (без ДДС)

5,900 лв. (без ДДС)