ФРЕЗА “676”

инструментална

модел “676”

руска

тип “Декел”

Цена

3,300 лв. (без ДДС)

2,400 лв. (без ДДС)