ФРЕЗА “ФУ 321” С ЦИФРОВА ИНДИКАЦИЯ

комплект

оборудвана

почти нова

Цена

9,000 лв. (без ДДС)