ИНСТРУМЕНТАЛНА ФРЕЗА “XYZ”

полска

с независими двигатели

тегло: 2,5 тона

Цена

1,950 лв. (без ДДС)

1,500 лв. (без ДДС)