ПРЕСНОЖИЦА

комбинирана – гилотинка тип “Крокодил” и преса за винкели (до 50 х 50 мм.)

Цена

750 лв. (без ДДС)

200 лв. (без ДДС)