ПЕЩ – ЗАКАЛОЧНА

фабрична

60 kW

комплект с електрическо табло

с отвор отгоре

размери: врата – Ф 80 мм., височина – 750 мм.

Цена

1,450 лв. (без ДДС)

300 лв. (без ДДС)