Компресор 200 литра

български, професионален

около 200 л

комплект

Цена

по 690 лв./бр. (без ДДС)