ВАРИАТОР (О-18)

комплект с двигател и редуктор

италиански

неупотребяван

дебелина на изходящия вал – ф 80 мм.

тегло: около 500 кг.

Цена

950 лв. (без ДДС)

499 лв. (без ДДС)